مصدومیت بیرو و درخشش رادو

مصدومیت بیرو و درخشش رادو

علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم پرسپولیس در تمرین امروز حضور یافت و آمادگی خود برای دربی پایتخت را نشان داد.؛