کیانوش رستمی: حتما در مسابقات جهانی شرکت می‌کنم/ با جان و دل به جنگ المپیک می‌روم

کیانوش رستمی: حتما در مسابقات جهانی شرکت می‌کنم/ با جان و دل به جنگ المپیک می‌روم

کیانوش رستمی درباره ی اینکه تصمیم نهایی خود را برای حضور در مسابقات جهانی گرفته است یا خیر، بیان کرد: ۱۰۰درصد در مسابقات قهرمانی جهان شرکت می کنم. همچنین تمام هدفم این است تا بازیهای المپیک با قدرت در مسابقات حضور پیدا کنم و روز به روز آماده تر شوم. رستمی در پاسخ به این