تیراندازی البرز بر مدار توسعه

تیراندازی البرز بر مدار توسعه

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: ورزش تیراندازی در این استان با توجه به استعدادهای زیاد آن و داشتن ورزشکارانی در سطح ملی روی مدار توسعه قرار گرفته است.؛