پورکریمیان: امکان احداث سالن اختصاصی برای بدمینتون وجود ندارد

پورکریمیان: امکان احداث سالن اختصاصی برای بدمینتون وجود ندارد

به گزارش خبر ورزشی البرز : رئیس هیات بدمینتون استان البرز، در خصوص عملکرد بدمینتون بازان البرزی در مسابقات مختلف داخلی و کشوری گفت: باتوجه به امکاناتی که در اختیار داریم، می توان گفت عملکرد خوبی را به نمایش گذاشتیم و توانستیم انتظارات را برآورده کنیم. ورزش بدمینتون در استان البرز از استعدادهای بسیار زیادی