شجاعیان جراحی شد

شجاعیان جراحی شد

«داریوش شجاعیان» که از ناحیه رباط زانوی چپ دچار پارگی شده بود امروز «یکشنبه» تحت عمل جراحی قرار گرفت.